Beroepenoriëntatie 

Wat wil je? Wat kun je? En wat zijn de mogelijkheden? Die drie vragen zijn richtinggevend in het vinden van passend werk. Beroepenoriëntatie geeft het antwoord op die vragen.

Wat is beroepenoriëntatie?

Met onze dienst beroepenoriëntatie helpen we mensen die zich om wat voor reden dan ook willen of moeten (her)oriënteren op hun functie, beroep of opleiding. We kijken dan niet alleen naar iemands drijfveren, capaciteiten en

competenties, maar ook naar de kansen op de (regionale) arbeidsmarkt. Zo bieden we iemand het best mogelijke perspectief op het vinden van passend werk.

 

Beroepenoriëntatie kan apart worden ingezet of als onderdeel van loopbaanoriëntatie.

 

Hoe ziet een oriëntatietraject er uit?

Een traject begint met inzicht krijgen in de interesses en wensen van de deelnemer: wat vindt iemand leuk? Dit matchen we vervolgens met mogelijke opleidingen, cursussen, werkvelden en beroepen. Om de kans op het vinden van passend werk te vergroten, kijken we niet alleen inhoudelijk naar een beroep, maar ook naar de opleidingsmogelijkheden en

werkgelegenheid in de regio. Deze beroepenoriëntatie mondt uit in ten minste drie, maar liever vijf beroeps- of

opleidingsmogelijkheden.

 

Afhankelijk van de behoefte en wensen van de deelnemer kan deze beroepenoriëntatie worden uitgebreid met:

  • een capaciteitenonderzoek – sluit het werk- en denkniveau aan bij het functieniveau?
  • een persoonlijkheidsonderzoek – beschikt iemand over de juiste competenties voor een bepaale functie?
  • een motivatieonderzoek – wat zijn de drijfveren van de deelnemer en hoe ambitieus is hij?