Waarom Fooqus? 

De kracht van Fooqus is daadwerkelijk dié aandacht en energie geven die noodzakelijk is om mensen in beweging te krijgen bij het zetten van een volgende stap in de persoonlijke- en/of organisatorische ontwikkeling. Als professional zijn wij actief daar waar mens – werk – organisatie en ontwikkeling samen komen. Bij Fooqus ligt de nadruk zonder meer op het vinden en behouden van werk. Ons doel is duurzame terugkeer naar werk door persoonlijke ondersteuning en het inschakelen van onze netwerkcontacten. Met onze dienstverlening zijn wij in staat om binnen de geplande termijn meer dan 75% van onze cliënten duurzaam te plaatsen!

Fooqus is partner van het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) en daarmee in staat om middels gevalideerde vragenlijsten en interviews een onderbouwd advies te geven met als doel mensen gemotiveerd en gezond aan het werk te houden.

Laatste nieuws

Diensten

ACT: Durf jij het aan?

Arbocare

Op 10 juli 2018 heeft de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij uitdiensttreding als gevolg van ziekte.

Lees meer...

KOM TIJDIG IN ACTIE!! Als u eigen risicodrager voor de WGA bent, of als u dit wilt worden, dan gelden er vanaf 1 januari 2017 andere voorwaarden. Vanwege deze veranderingen adviseren wij u alvast stappen te ondernemen.

Lees meer...

Fooqus Arbocare is partner van het Nationaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid (NPDI). Gezondheid, motivatie, vakkennis en een goede werk-privébalans zijn bepalend voor de inzetbare medewerker.

Lees meer...

Outplacement & Re-integratie

Outplacement

Re-integratie spoor 2

UWV Traject Werkfit maken

UWV Traject naar Werk

Loopbaanbegeleiding

Beroepenoriëntatie

Begeleiding bij Burn-out

Arbocare

Verzuimbegeleiding

Arbeidsdeskundig onderzoek

Bedrijfsarts

Casemanagement

Verzuimpreventie

Re-integratieadvies

Duurzame inzetbaarheid

HR Support

Begeleiding ondernemerschap

Executive coaching

Ontslagbegeleiding

Mediation

Assessment

ACT Coaching

Fooqus zet ACT in bij trajecten waarbij cliënten een verminderde psychische belastbaarheid hebben waardoor re-integratie in eigen werk of ander nieuw werk stagneert. Zeer goed toepasbaar bij mensen met burn-out of andere stressklachten.

 

Interesse? Neem voor een vrijblijvend informatief gesprek contact op met Fooqus.