Fooqus Arbocare is partner van het Nationaal Platform voor Duurzame Inzetbaarheid

(NPDI). Gezondheid, motivatie, vakkennis en een goede werk-privébalans zijn bepalend

voor de inzetbare medewerker. Veranderingsbereidheid en het kunnen en willen werken

aan duurzame inzetbaar zijn een voorwaarde om ook duurzaam inzetbaar te blijven.

Werkgever en werknemer zijn beiden aan zet!

Fooqus kan u helpen problemen op te lossen en ondersteunen op alle gebieden die met

duurzame inzetbaarheid te maken hebben. Bij werknemers kan het gaan om het

bevorderen van gezondheid en energie, vakkennis en vaardigheden, motivatie en

betrokkenheid en werk-privébalans. Bij werkgevers kan het gaan om het bevorderen van

goede arbeidsomstandigheden, gezondheid, leeftijd en loopbaanpaden, leiderschap en

organisatiecultuur en arbeidsvoorwaarden.