ACT - Acceptance and Commitment Therapy 

ACT is een nieuwe stroming binnen de psychologie ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C Hayes. Het belangrijkste onderscheid met cognitieve gedragstherapie is dat ACT niet doet aan ‘positief denken’. Vaak proberen we onze problemen te bestrijden met gedachten die zeggen ‘dat het allemaal wel goed komt’. Maar volgens ACT werkt dit helemaal niet. Je kunt wel denken dat je problemen niet bestaan, maar daarmee los je je problemen niet op. En dus help je jezelf het beste door problemen te erkennen.

In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Dit impliceert een acceptatiegerichte houding ten opzichte van deze emoties en gedachten. Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. In deze therapie wordt gebruik gemaakt van technieken uit de MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy). In een kortdurende behandeling leren cliënten het leven meer te accepteren zoals het is en zich te verbinden aan waarden die voor hen belangrijk zijn.

 

Fooqus zet ACT in trajecten waarbij cliënten een verminderde psychische belastbaarheid hebben waardoor re-integratie in eigen werk of ander nieuw werk stagneert. Zeer goed toepasbaar bij mensen met burn-out of andere stressklachten. Neem contact op voor een vrijblijvend informatiegesprek.