Arbocare 

Is één van uw medewerkers ziek of wordt er veel verzuimd binnen uw organisatie? Arbocare is Fooqus' eigen professionele arbodienst. Wij helpen u uw ziekteverzuim structureel te verlagen en de inzetbaarheid van uw werknemers te optimaliseren.

Verzuimbegeleiding en Casemanagement 

Uw werknemer is ziek. Hoe gaat u hiermee om? En hoe zorgt u ervoor dat hij zo snel mogelijk het werk helemaal of gedeeltelijk kan hervatten? Bij Fooqus is uw ziekteverzuim in goede handen. Als casemanager starten wij de verzuimbegeleiding direct op en bewaken en regisseren we nauwgezet het verzuimproces, met bijzondere aandacht voor langdurig verzuim en frequente verzuimers. Zo zorgen we er niet alleen voor dat uw medewerker weer aan het werk komt, maar ook aan het werk blijft. Zo helpen wij u bij het duurzaam terugdringen van uw verzuim en uw verzuimkosten.

 

Meer weten? Download de brochure Verzuimbegeleiding en casemanagement.

Verzuimpreventie 

Voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt ook voor ziekteverzuim, weet Fooqus. We analyseren uw ziekteverzuim en sporen mogelijke oorzaken van verzuim binnen uw organisatie op. Door verzuim bij de bron aan te pakken, reduceren we niet alleen de totale verzuimduur, maar zorgen we ook voor een overall gezondere organisatie en productievere werknemers. Naast een hogere inzetbaarheid en productiviteit, zorgt aandacht voor preventie ook bewezen voor een kortere verzuimduur. Een drievoudige winst.

 

Meer weten? Download de brochure Verzuimpreventie.

Vitaliteitsmanagement en -training 

Een gezonde en gemotiveerde medewerker verzuimt minder en is productiever, en draagt dus aan zowel de kosten- als opbrengstenkant bij aan een beter bedrijfsresultaat. Fooqus levert verschillende diensten die bijdragen aan de vitaliteit van uw werknemers én van uw organisatie, in de vorm van begeleiding, individuele coaching en trainingen op maat. De trainingen zijn uitdagend, resultaatgericht, interactief en draaien om het maken van bewustere keuzes ten aanzien van de eigen vitaliteit.

 

Meer weten? Dowload de brochure Vitaliteitsmanagement en –training.