Verzuimbegeleiding en casemanagement 

Een ziekmelding komt vaak onverwacht en altijd ongelegen. U moet op zoek naar vervanging en tevens de verzuimbegeleiding in gang zetten. Met dat laatste kan Fooqus u helpen.

Wat is verzuimbegeleiding?

Fooqus heeft een unieke en bewezen effectieve aanpak wat betreft verzuim. Ons voornaamste doel is vanzelfsprekend de zieke medewerker snel én blijvend het werk weer te laten hervatten. Desnoods gedeeltelijk. Dat doen we door ieder verzuimgeval individueel te benaderen en per geval de beste aanpak te bepalen en waar nodig gespecialiseerde begeleiding in te zetten. Door adequaat te reageren kunnen de duur van het verzuim en bijgevolg de verzuimkosten flink worden teruggedrongen. Onze tussenkomst is daardoor altijd rendabel.

 

Hoe ziet onze verzuimaanpak er uit?

Fooqus is meer dan een verzuimbegeleider. Wij hebben een breed pakket diensten en tools ontwikkeld die u helpen het verzuim binnen uw organisatie structureel terug te dringen.

 

Verzuimregistratie en –analyse

Fooqus heeft een verzuimregistratiesysteem dat u inzicht geeft in het verzuim en de verzuimoorzaken binnen uw organisatie – heeft u bijvoorbeeld te maken met frequent of vooral langdurig verzuim? Hier kunt u uw verzuimbeleid vervolgens op afstemmen.

 

Verzuimprotocol

Een verzuimprotocol beschrijft alle processen rondom ziekmelden, verzuimcontrole, begeleiding et cetera en schept duidelijkheid voor uzelf en uw zieke medewerkers. Fooqus adviseert en ondersteunt u bij het opstellen van zulk protocol.

 

Verzuimtraining

Tijdens de verzuimtraining van Fooqus leren de betrokkenen binnen uw organisatie hoe ze met verzuim moeten omgaan. Hoe voer je bijvoorbeeld een goed gesprek met de verzuimende medewerker en welke vragen mag je van de wet wel en niet stellen?

 

Casemanagement

Een casemanager van Fooqus voorkomt dat een medewerker (onnodig) lang ziek blijft. Hij zorgt ervoor dat de medewerker zo snel mogelijk het werk kan hervatten en zet indien nodig tijdig een spoor 2-traject in of vraagt een arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA) aan.

 

Advisering bij conflicten

Soms staat het oordeel om niet te kunnen werken de re-integratie in de weg. Het is dangemakkelijk wanneer uw verzuimbeleid de medewerker de weg wijst naar een second opinion en de voorwaarden beschrijft waaronder u het loon mag schorten.

 

Verzuimpreventie

Ook in het geval van verzuim is voorkomen beter dan genezen. Voor meer informatie over verzuimpreventie kunt u hier de speciale brochure downloaden.