Op 10 juli 2018 heeft de vaste commissie voor sociale zaken en werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel met betrekking tot de compensatie van de transitievergoeding bij uitdiensttreding als gevolg van ziekte.

 

Werkgevers die werknemers ontslaan na een periode van ziekte, of van wie het arbeidscontract van rechtswege eindigt, krijgen een compensatie van de transitievergoeding. De regel gaat in per 1 april 2020. Om dit te kunnen financieren, gaat de WW-premie omhoog.

 

Ontslag na een ziekteperiode

Vanaf 1 april 2020 kan een werkgever een vergoeding aanvragen bij het UWV als hij een werknemer een transitievergoeding betaalt. Hij kan deze vergoeding krijgen in de volgende situaties:

1. Nadat de ontslagbescherming bij ziekte is verstreken, ontslaat hij een zieke werknemer met een ontslagvergunning van het UWV of toestemming van de rechter;

2. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege en de werknemer gaat ziek uit dienst, waardoor deze recht heeft op een ZW-uitkering.

3. De werknemer gaat ziek uit dienst met wederzijdse instemming en heeft met de werkgever een transitievergoeding afgesproken.

 

Compensatie

De compensatie is gelijk aan de transitievergoeding plus de inzetbaarheids- en transitiekosten die eventueel op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht