Ontslag begeleiding 

Bij dreigend ontslag kunnen de emoties hoog oplopen. Ontslag staat dan ook in de top 3 van meest ingrijpende gebeurtenissen. Emoties lopen uiteen van boosheid en verdriet over de afwijzing en al snel naar zorgen over de toekomst. Vaak voelt het ontslag als 'plotseling onheil van buiten'. Misschien is de werkgever niet duidelijk geweest over de aanloop naar deze 'onheilstijding' en misschien heeft de medewerker in een ontkenningsfase gezeten. De eerste reactie van ontkenning en boosheid gaat vaak in de richting van ziekmelden en juridiseren/procederen. Begrijpelijk..., maar niet verstandig!

Neem de regie over de invulling van het ontslag in eigen handen en zoek samen met de Fooqus en de werkgever naar een snelle en constructieve wijze van afscheid nemen. Ontslagbegeleiding door Fooqus leidt bij werkgever en medewerker naar een snelle, constructieve en pragmatische oplossing.

Het is belangrijk dat de medewerker direct na de aanzegging van het ontslag bij ons aan tafel zit. Op eigen initiatief of op verwijzing van de werkgever. Wij koersen op een snelle constructieve en pragmatische oplossing in de vorm van een redelijke en billijke regeling voor zowel werkgever als medewerker. Een regeling op maat passend bij de omstandigheden. Belangrijk onderdeel van deze regeling vormt outplacementbegeleiding, continuïteit van werk en inkomen is immers het allerbelangrijkste.