7 kenmerken van betrokken medewerkers 

Een medewerker komt in de eerste plaats zijn bed uit voor werk dat hij doet en daarna vanwege een goede sfeer op de werkvloer en zijn collega’s, zo blijkt uit het vierde werkbelevingsonderzoek van Integron. Opleidingsmogelijkheden en ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling dragen weinig bij aan zijn enthousiasme.

Van de ondervraagde werknemers gaf 28 procent aan voornamelijk vanwege het werk dat hij deed ’s ochtends zijn bed uit te komen. Daarnaast geeft 20 procent aan dit vanwege de sfeer of de collegialiteit te doen, en 18 procent vanwege de zekerheid op zijn baan of op inkomsten. De uitdaging die de werknemer uit zijn werk haalt telt ook mee: 15 procent van de ondervraagden gaf aan dit de belangrijkste drijfveer te vinden.

 

De groep medewerkers die het meest betrokken blijken bij hun organisatie komt op een aantal punten om andere redenen zijn bed uit. Zij worden vooral gedreven door uitdaging en minder door baanzekerheid of een gezonde werk/privébalans. Binnen verschillende branches zijn grote verschillen te zien in de drijfveren. Bij transport is de baanzekerheid een top drie-drijfveer en binnen de zorg is de uitdaging de grootste drijfveer.

 

 

Betrokkenheidaspecten

Betrokken medewerkers zijn volgens Integron te herkennen aan een aantal zaken:

1. De bereidheid om anderen te helpen

2. De enthousiaste inzet voor de klant

3. Kritisch zijn op de eigen prestaties

4. De bijdrage aan een positieve werksfeer

5. De bijdrage aan het succes van de organisatie

6. De interesse in de prestaties van de organisatie

7. Het initiatief om de organisatie te verbeteren

 

 

Collegiaal

De best scorende betrokkenheidfactor blijkt de wil om anderen te helpen te zijn: 43 procent zegt absoluut bereid te zijn collega’s te helpen. Bij hun collega’s zien ze dit echter niet vaak terug: 24 procent zegt te denken dat andere medewerkers ook graag hun collega’s helpen. Verder is volgens Integron kenmerkend voor betrokken medewerkers dat ze zich enthousiast inzetten voor de klant (39 procent geeft aan dit te doen), kritisch zijn op zichzelf (35 procent) en bijdragen aan een positieve werksfeer (31 procent). Werkgevers doen er daarom goed aan zich vooral te richten op de directe omgevingswereld van de medewerker, volgens Integron.

 

 

Ambassadeurs

Uit analyse van werknemers blijkt dat diegenen die hun bedrijf aan zouden prijzen bij anderen op alle zeven betrokkenheidaspecten bijna 100 procent scoren. Dit is maar 60 procent bij werknemers die hun bedrijf niet aan zouden prijzen. Integron concludeert daarom dat promotors van hun bedrijf meer betrokken zijn en dus beter voor het bedrijf.

 

[ Bron ]