UWV en STOOF (Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche) hebben een

convenant getekend over de uitvoering van het sectorplan voor Uitzendkrachten. Het

sectorplan biedt laaggeschoolde uitzendkrachten de mogelijkheid om een om- of

bijscholing te volgen of een Ervaringscertificaat te halen.

 

Het plan voorziet in scholing van 1100 flexibele arbeidskrachten zonder afgeronde

opleiding. Zij krijgen bovendien de garantie dat ze een half jaar bij een werkgever aan de

slag kunnen in een leerbaan of uitzendbaan. Ook worden 250 uitzendkrachten

omgeschoold voor banen in de techniek, met een baangarantie voor een jaar.

De opleidingskosten voor beide doelgroepen worden onder bepaalde voorwaarden tot een

maximaal bedrag vergoed.

 

Vaktalent heeft als een van de deelnemende organisaties een verklaring ondertekend

waarin ze zich committeren aan het scholen en duurzaam plaatsen van flexkrachten in de

technische sector. Vaktalent zal dit doen voor de regio Zuid-Limburg en aanwezig zijn bij de

speedmeets die door het UWV worden georganiseerd.