Per 1 juli 2013 zullen de minimumlonen verhoogd worden. Het wettelijk minimumloon voor volwassenen zal per die datum zijn:

€ 1.477,80 per maand, € 341,05 per week of indien een andere tijdsduur is overeengekomen: € 68,21 per werkdag.

Tegelijkertijd zal ook het wettelijk minimumjeugdloon verhoogd worden.

 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ook de uurlonen bij een fulltime dienstverband bij een 36- of 38-urige werkweek gepubliceerd. Deze bedragen respectievelijk € 9,47* en € 8,98.

 

Voor de volledigheid treft u in deze bijlage de tabel met het wettelijk minimumloon voor een werknemer van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband, de tabel bruto wettelijk minimumjeugdlonen per 1 juli 2013 en de instroomtabel aan.

 

* Graag attenderen wij u erop dat de Wet Minimumloon geen uurtarieven kent, maar slechts dag-, week- en maandlonen. De bedragen opgenomen bij de 36-urige en 38-urige werkweek zijn hier een afgeleide van, en worden als service door SZW gepubliceerd. Er kunnen dan ook geen wettelijke rechten aan worden ontleend. Met andere woorden: wanneer een uitzendkracht een fulltime werkweek van 36 of 38 uur heeft, dient u er zorg voor te dragen dat het salaris per dag, week of maand minimaal gelijk is aan het wettelijke minimum dag-, week- of maandsalaris. SZW kiest bij de berekening voor een afronding naar beneden; dat resulteert bij het uurloon op basis van 36 uur dat het bedrag vermenigvuldigd met 36 onder het WML weekloon uitkomt; de verplichting om te corrigeren vervalt niet door de publicatie van deze cijfers.

 

De ABU raadt u dan ook aan om bij een 36-urige werkweek uit te gaan van een minimumuurloon van € 9,48. Bij een 38-urige werkweek kunt u uitgaan van een minimumuurloon van € 8,98 (hier is de afronding wel gelijk).

 

Op grond van artikel 22 lid 4 bent u ook gehouden een correctie toe te passen, indien het feitelijk loon voor een voltijdswerkweek minder bedraagt dan het minimumloon. Dit artikel is op de instroomtabel én normtabel van toepassing.

Voor de normtabel komt u voor FG 1 bij zowel een 36- als een 38-urige werkweek onder WML per week uit. Voor FG 2 en FG 3 komt u bij een 36-urige werkweek onder WML uit. U dient hier dus een correctie toe te passen!