Het wetsvoorstel voor herziening van de Ziektewet is door de Eerste Kamer. Daarmee is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters een feit. De senaat stemde in met de maatregelen waarmee zieke werknemers zonder werkgever (onder wie uitzendkrachten) worden gestimuleerd sneller weer aan het werk te komen. De nieuwe wet kent stevige prikkels voor zowel werknemers als werkgevers. De ABU heeft in aanloop naar het wetsvoorstel namens de werkgevers in de uitzendbranche hard geijverd voor een werkbare wet. De twee belangrijkste resultaten daarvan zijn: het laten vallen van de twee weken loondoorbetaling bij ziekte aan uitzendkrachten en het herstellen van de weeffout in de premiestelling. De ABU heeft de minister kunnen overtuigen dat de tweewekenmaatregel de kern van de uitzendsector, de allocatieve rol (plaatsingsfunctie), in gevaar zou brengen. Daar tegenover zal de uitzendbranche in samenwerking met UWV actief werken aan een programma gericht op het terugdringen van langdurig verzuim van uitzendkrachten. Grote zorgen maakt de ABU zich over de premiedifferentiatie WGA (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid). Dit leidt tot onbetaalbaar hoge premies, waardoor ook hier de allocatiefunctie van de uitzendsector onder druk komt te staan.