Payrolling niet afschaffen

10-12-2012 - VNO-NCW en MKB-Nederland zijn tegen afschaffing van payrolling, zoals is voorgesteld door de PvdA-Kamerlid Mariëtte Hamer. Volgens de ondernemingsorganisaties voorziet payrolling in een behoefte van een aantal bedrijfstakken, en moet het een gespreksonderwerp zijn in het kader van een breder overleg over flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Het moet worden besproken tussen kabinet en sociale partners, zoals ook in het regeerakkoord staat.

Ontzorgen

Payrolling, een constructie waarbij het personeel in dienst komt van een salariëringsbedrijf, ontzorgt het inlenende bedrijf van een groot aantal aspecten van het werkgeverschap, stellen de ondernemingsorganisaties. Tegelijkertijd wordt de payrollwerknemer verzekerd van een goede uitvoering van de werkgeverstaken.

Niet ontduiken

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen erop dat payrolling niet bedoeld is om het ontslagrecht of de cao te ontduiken. De arbeidsvoorwaarden van de inlener moeten worden geëerbiedigd.